თქვენი კალათა (0) Geo | Eng
სატელევიზიო სკოლის სტუდენტები, ოპერატორები და მონტაჟის რეჟისორები, კვირაში ერთხელ, გადიან პრაქტიკას "ვიდეოსსკოპის" ტექნიკურ ბაზაზე და ეცნობიან უახლოეს პროფესიულ ტელე და ვიდეო ტექნიკას, მასთან მუშაობის საფუძვლებს.